Pedagogiska tjänster

Barn i Modellteater-verkstad Foto: Teater Skata

Skapande i olika former för barn och vuxna

  • Verkstäder för barn och vuxna med teater/drama eller bildkonst och hantverk
  • Studiedagar och kurser för lärare, förskolelärare, bibliotekarier i teater, forumspel, berättande m m
  • Skapande skola med olika estetiska uttryck

Karin Fichtelius är utbildad skådespelerska och dramapedagog och har även gått en ettårig konstskola. Parallellt med skådespelararbetet, har hon under åren 2000 – 2007 varit med och byggt upp ett kommunalt barnkulturcentrum i Nyköping med skapande aktiviteter, bildkonst, teater, cirkusskola och andra kurser och upplevelser för barn i olika åldrar. 

Teater Skata erbjuder olika typer av pedagogiska projekt som kan utformas efter önskemål. Projekten kan vid behov drivas i samarbete med andra konstnärer inom t ex bild och form, musik, film eller olika cirkusdiscipliner. 

Teater Skatas arbete med barn och ungdomar har fokus på lekfullhet och respekten för barnens egna tankar och kreativitet. Det kan handla om att gestalta något tema i ett skolämne eller att skapa en teater- eller cirkusföreställning tillsammans, där allas uppgifter är viktiga och blir tagna på allvar. Det är en av de bästa sammarbetsövningar man kan göra. 

Exempel på teman i skolan där Teater Skata bidragit med skapande verksamhet: Sagoteman av olika slag. Konstsagor, folksagor, sägner och myter. Medeltiden och andra historiska teman. Folk i andra världsdelar. Jultema. Rymden. Spökhistorier. Läsa och berätta. Masker. Cirkus. Teater. Drömimprovisationer. Modellteaterverkstad. Dockteaterverkstad. Bild och skulptur. Flera projekt har finansierats via Skapande skola. (Kulturrådet)

Utbud för Skapande skola

Exempel på upplägg för workshop om Barnkonventionen

Kurspresentation Muntligt Berättande för vuxna