Vilse i bokbussen/Bokhyllan Pressbilder galleri

Välj att markera bilden, högerklicka och välj sedan ”Spara som…”.

Vid användande av bilden ange ”Vilse i bokbussen eller Vilse i bokhyllan, Teater Skata. Foto: Teater Skata”.