Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Clown balanserar på boll

Karin Fichtelius, som driverTeater Skata erbjuder olika upplägg för skapande skola. Skolan kan välja ett färdigt "paket". Det går också mycket bra att tillsammans arbeta fram ett lämpligt upplägg och tema efter de önskemål och resurser som skolan har.

Syftet är att lärarna, med hjälp av en eller flera professionella

kulturarbetare få inspiration och verktyg för att integrera estetiskt,

skapande processer i skolans olika ämnen. I uppläggen kan tydliga 

kopplingar göras till målen i läroplanen.

Se utbudsblad