Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Pedagogiska tjänster

Karin Fichtelius är utbildad skådespelerska och dramapedagog och har även gått en ettårig konstskola. Parallellt med skådespelararbetet, har hon under åren 2000 - 2007 varit med och byggt upp ett kommunalt barnkulturcentrum i Nyköping med skapande aktiviteter och upplevelser för barn i olika åldrar. Karin har även varit ledare för en clowngrupp i en cirkusskola för barn och ungdomar.

Teater Skata erbjuder olika typer av pedagogiska projekt som kan utformas efter önskemål. Projekten kan vid behov drivas i samarbete med andra konstnärer inom t ex bild och form, musik, film eller olika cirkusdiscipliner. 

Leken är grunden för Karin i det konstnärliga/pedagogiska arbetet. Hon låter  gärna flera konstnärliga uttryck samverka och ser gärna till att både bildskapande, sång och rörelse får ingå i föreställningar som byggs upp tillsammans med barnen. Det viktigaste i arbetet med barn och ungdomar är stimulansen av och respekten för barnens egna tankar och kreativitet. Det gäller både om det handlar om att gestalta något tema i ett skolämne eller om upplevelsen av att skapa något tillsammans står i centrum. Att skapa en teater- eller cirkusföreställning tillsammans, där allas uppgifter är viktiga och blir tagna på allvar, är en av de bästa samarbetsövningar man kan göra. 

Exempel på teman i skolan där Teater Skata bidragit med skapande verksamhet: Olika sagor av Astrid Lindgren, H C Andersen eller Sven Nordkvist. Folksagor och Myter. Samiska sagor. Medeltiden och andra historiska teman. Folk i andra världsdelar. Jultema. Rymden. Spökhistorier. Läsa och berätta. Masker. Cirkus. Teater. Drömimprovisationer. Modellteaterverkstad. Dockteaterverkstad. Bild och skulptur. Flera projekt har finansierats via Skapande skola. (Kulturrådet)

Karin Fichtelius har även hållit en serie workshops för vuxna i muntligt berättande för bibliotekarier och förskolärare både i Sörmland och Östergötland.  Se vidare information i sidomenyn.