Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Bild Ewa Westin och Karin Fichtelius

 

 

 

Högläsningsprogram

Högläsning för vuxna

Programmen har framförts offentligt och för föreningar och andra sammanslutningar i Sörmland och andra delar av Sverige. Högläsning fungerar utmärkt t ex vid konferenser, cafékvällar eller årsmöten på t ex. bibliotek, bygdegårdar, föreningshus, teatrar, caféer mm.

Skådepelarna Karin Fichtelius och Ewa Wetin har valt ut berättelser som på olika sätt berör dem. Båda läser växelvis i varje historia, på så sätt skapas omväxling i röst och ton så att historierna kommer till liv. Programmet pågår i ca 2 - 2,5 timmar inklusive paus med fika. Högläsningen passar 
Konceptet bygger på att publiken ska kunna fika under tiden, luta sig tillbaka och njuta av en levande uppläsning där lyssnaren blir medskapande genom att låta sina egna inre bilder få ta plats vartefter berättelserna växer fram.

 

Arrangörsinformation

Dela